img
Home / Интересно / Родопски текст, който едва 10% от българите могат да преведат – ще се пробвате ли?

Родопски текст, който едва 10% от българите могат да преведат – ще се пробвате ли?

/
/
/
339 Views
loading...
Предлагаме ви кратък текст, който представя българска реч от родопския край. Дали ще успеете да разберете нещо…

Еннà невèста е сьòннала на балкòнан да са напѝче и да наглèва кинà стàва па кумшѝйскине капèшки и ейнѝ двà сахàте гу изседèла. Па еннò врèме, кàкну падзѝрала на шòшена, рѝпнала кату упѝшкана, флèла вòтре, атишлà в бàнена и рèкла на чулèкан хи:

– Астàвей дрѝпите бỳршку- кòлкуну си испрàл, испрàл- свàлей престѝлката, бỳршку нàдени сỳхи дрѝпи, че ейтèва си ги наквàсил, зьòми включи телевѝзуран и лèгни на кривàтет. Вòри пò- бỳршку, йе ше та смèнем

– ше ги сплàкна и ше ѝзлезам да ги прòстре!

– Че кинà ти стàна- аткàк сме са ажèнили всè йè пèрам, гòтвем и вазбѝрам?- папѝтал мажòн.

– Прàви кинàту ти кàзвам и пò-бỳршку, че мàйка ти лèй се ше флèзе…

Коментирай чрез Фейсбук
Сподели с приятели в социалните мрежи
 • 94
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  94
  Shares
 •  
  94
  Shares
 • 94
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
loading...