img
Home / Интересно / GSM хитринки – Твоят телефон може да прави всичко това

GSM хитринки – Твоят телефон може да прави всичко това

Сподели с приятели в социалните мрежи
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Тези трикове може би никога няма да ви влязат в употреба, но знае ли човек.

Също така не се наемаме с отговорност, че всички показани кодове работят. Но ще пробваме някои от тях, за да се убедим лично:

Стандартни кодове:

Внимание: Първоначалната мрежова парола е – „0000“. На Вашият телефон може да е сменена. При три пъти неправилно въвеждане, услугите изискващи тази парола ще бъдат блокирани. Универсални кодове за функциите на GSM апаратите, независимо от марката

Принципни кодове, използвани с GSM телефоните

* активиране
** регистриране и активиране
*# проверка на статуса
# дерегистриране
## дерегистриране и деактивиране

Кодовете се разделят по подразбиране в следните категории:

– Сигурност
– Забрана на повиквания
– Пренасочване на повиквания
– Показване на номера
– Служебни кодове на GSM мрежата

– Сигурност

**03*стар код*нов код*нов код# Променя кода за забрана на повикванията
**03*330*стар код*нов код*нов код# Променя кода за забрана на повикванията
**04*стар PIN*нов PIN*нов PIN# Променя PIN кода
**042*стар PIN2*нов PIN2*нов PIN2# Променя PIN2 кода
**05*PUK*нов PIN*нов PIN#

Отключва PIN кода

**052*PUK2*нов PIN2*нов PIN2# Отключва PIN2 кода
*#06# Показва IMEI номера

– Забрана на повиквания

**33*код# Активира забрана за всички изходящи повиквания (за код виж „Сигурност“ по-горе)
#33*код# Деактивира забраната за всички изходящи повиквания
*#33# Проверява статуса на забрана за всички изходящи повиквания
**330*код# Активира забрана за всички повиквания
#330*код# Деактивира забрана за всички повиквания

*#330*код# Проверява статуса на забрана на всички повиквания

**331*код# Активира забрана на всички изходящи международни повиквания
#331*код# Деактивира забраната за всички изходящи международни повиквания
*#331*код# Проверява статуса на забрана на всички изходящи международни повиквания
**332*код# Активира забрана за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
#332*код# Деактивира забраната за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
*#332*код# Проверява статуса на забрана за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
**333*код# Активира забрана за всички изходящи повиквания
#333*код# Деактивира забрана за всички изходящи повиквания
*#333# Проверява статуса на забрана за всички изходящи повиквания
**35*код# Активира забрана за всички входящи повиквания
#35*код# Деактивира забраната на всички входящи повиквания
*#35# Проверява статуса на забрана на всички входящи повиквания
**351*код# Активира забрана за всички входящи повиквания в роуминг
#351*код# Деактивира забрана за всички входящи повиквания в роуминг
*#351# Проверява статуса на забрана за всички входящи повиквания в роуминг
**353*код# Активира забрана на всички входящи повиквания
#353*код# Деактивира забрана за всички входящи повиквания
*#353# Проверява статуса на забрана на всички входящи повиквания

– Пренасочване на повиквания

##002# Премахва гласова поща и пренасочване на всички повиквания
**004*телефонен номер# Пренасочва всички установени повиквания към телефонния номер
##004# Премахва всички конфигурирани пренасочвания
**21*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване на всички повиквания към въведения телефонен номер
*21# Активира пренасочване на всички повиквания и гласова поща
#21# Деактивира пренасочване на всички повиквания
##21# Дерегистрира пренасочване на всички повиквания
*#21# Проверява статуса на пренасочване на всички повиквания
**61*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване при липса на отговор към въведения телефонен номер
*61# Активира пренасочване при липса на отговор

#61# Деактивира пренасочванията при липса на отговор

##61# Дерегистрира пренасочванията при липса на отговор
*#61# Проверява статуса на пренасочване при липса на отговор
**62*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване извън обхват
*62# Активира пренасочване извън обхват
#62# Деактивира пренасочване извън обхват
##62# Дерегистрира пренасочванията извън обхват
*#62# Проверява статуса на пренасочване извън обхват
**67*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване към въведения номер, когато абонатът е зает
*67# Активира пренасочване, когато абонатът е зает
#67# Деактивира пренасочванията, когато абонатът е зает
##67# Дерегистрира пренасочванията, когато абонатът е зает
*#67# Проверява статуса на пренасочване, когато абонатът е зает
**функцията**секунди# Забавя функцията; забавянето на пренасочването може да се променя с 5-30 сек

– Сервизни кодове на GSM мрежите

Забележка: В момента функционират само 11, 13 и 25. След време всички тези кодове ще влязат в употреба, като се вмъкват в обикновените кодове преди последния знак #. Например, ако искате да пренасочите всички повиквания към друг телефонен номер, трябва да въведете командата *21*телефонен номер*12#.
Сервизни кодове, свързани с функциите на телефона
10 всички видове телефонни услуги
11 услуги по речта
12 услуги по данните
13 факс
14 Datex-J
15 Телетекст
16 SMS
17 Всички услуги по пренос на данни без SMS
18 Всички телефонни услуги без SMS

– Сервизни кодове, свързани с предаването на данни

20 всички услуги
21 всички асинхронни услуги
22 всички синхронни услуги
23 3.1 kHz услуги
24 синхронни връзки от точка до точка
25 асинхронни връзки от точка до точка
26 изпращане на пакетни данни
27 PAD услуги
29 цифрова връзка 12 kbps

Забележка:

Използването на служебните кодове става по следниа начин: *21*PhoneNumber*11#  – Прехвърляне на всички Гласови повиквания(без SMS и др.) към даден номер. Никой не носи отговорност ако телефона бъде блокиран.Вие сами решавате ще ползвате ли кодовете

Универсални кодове за GSM апаратите SAMSUNG

Сериен номер: *#06#
Версия на софтуера: *#9999#
Информация
за батерията: *#9998*228#
Контраст на дисплея: *#9998*523#
Трикове за Samsung
Натискането на страничните бутони едновременно за няколко секунди при затворен капак се активира звуковата или вибрационната аларма алтернативно.
***
Кратковременното натискане на бутоните от 1 до 9 активират повикване чрез бутоните. Това е известно още като бърз набор.
***
За да се види номерът, който се намира на определена позиция в паметта. Се набира число например от 1 до 100, след което се натиска #. По този начин се вижда телефонният номер и името, към което се отнася, например 40#.
Този трик работи също с паметта на телефона. Тук трябва да се натисне бутон 0 кратковременно, който ще постави + преди номера, например +40#.

Специални кодове за Samsung

*#001# показва параметрите на серийния порт, например:
Скорост: 115200 bps
Fifo (регистър): 14
*#0228# показва капацитета, напрежението и температурата на батерията, например:
Type: 1000 mAh
3.76 V
20.9 C
За батерия 640 mAh/3.6 V номиналните параметри са следните:
Минимално напрежение: 3.2 V

Напрежение, при което се показва предупреждение за изтощена батерия:

– в режим на очакване: 3.4 V
– в режим на разговор: 3.35 V
Спиране на заряда при 4.05 V или при температура над 550С
За батерия 1000 mAh/3.6 V номиналните параметри са следните:
Минимално напрежение: 3.2 V
Напрежение, при което се показва предупреждение за изтощена батерия:
– в режим на очакване: 3.4 V
– в режим на разговор: 3.35 V
Спиране на заряда при 4.05 V или при температура над 550С
За батерия 1600 mAh/3.6 V номиналните параметри са следните:
Минимално напрежение: 3.0 V

Напрежение, при което се показва предупреждение за изтощена батерия:

– в режим на очакване: 3.2 V
– в режим на разговор: 3.1 V
Спиране на заряда при 4.05 V или при температура над 550С
*#9999# показва версията на софтуера
*#0001# показва параметри
*#9125# активира смайли по време на зареждане
*#0837# инструкция за серийните параметри
*#9998*228# показва информация за батерията (капацитет-напрежение-температура)
*#9998*246# показва статуса на софтуера
*#9998*289# променя честотата на зумера
*#9998*364# режим „куче-пазач“
*#9998*523# променя контраста
*#9998*872# прави диагностика
*#9998*842# прави тест на вибратора
*#9998*047# reset
*2767*2878# показва опциите за reset

Неща, които мобилният ти телефон може да прави, но ти не знаеш:

1. Номерът за спешни случаи в целия свят е 112. Той може да бъде избран дори ако телефонът ти е блокиран.
Пробвай!

2. Забравил си си ключовете вътре в колата и си далече от вкъщи, където имаш резервни ключове, за да я отвориш? Ами добре, тогава се обади у вас и накарай някой да приближи дистанционното на колата до телефонната слушалка. Ти дръж мобилния на около 20 см от вратата на колата.
А сега у вас да натиснат копчето за отваряне…
Бинго! Ключалките се отвориха.
Същото става и за багажника.
Направи проба!

3. Падна ти батерията на мобилния?

Всички мобилни телефони имат резервен заряд в батериите си. Който щом набереш *3370#  автоматично се активира и ти дава до 50 % допълнителен заряд.
Когато сложиш телефона да се зарежда, този резерв ще се зареди автоматично и така ще имаш за друг случай.( май не работи ) ф

4. Какво да правиш ако ти откраднат мобилния?

Търговците на мобилни крият тази информация, за да може крадецът да ползва телефона и да консумира услуги. А жертвата на кражбата да си купи нов апарат и също да консумира услуги.
Трябва да намериш серийния номер на телефонния апарат. За да го направиш, просто маркирай *#06#, БЕЗ ДА ИЗБИРАШ. И на екрана ще се появи серийният номер на телефонния ти апарат.
Запиши си този номер и го запази на сигурно място. В случай че ти откраднат мобилния, обади се твоя мобилен оператор и му дай този номер. Това ще позволи телефонът да бъде блокиран напълно, дори и крадецът да смени СИМ-картата.
Вероятно никога няма да си върнеш този апарат. Но поне ще си сигурен, ч крадецът никога няма да може да го използва.

източник: p2pbg.com

Коментирай чрез Фейсбук
Източник:fakti.bg
Сподели с приятели в социалните мрежи
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
loading...

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.